Niigata-shi jissokuzu fu minatoguchi enkaku hensen shinsenzu; hensansha Kushitani Kumimatsu. Maps maps university-of-michigan

Location