Niigata-ken shichōson jichi-kuiki shinkyū chōson zenzu Nagai Komazō. Maps University Of Michigan

Location