Settsu no Kuni Ōsaka-fu kubun shin saizu; Hashimoto Chōgetsu hen.; Ōsaka-fu kubun shin saizu Maps maps university-of-michigan

Location