Kukaku kaisei Ōsaka no zu Katō Shūzaburō. Maps University Of Michigan

Location