Nova delineatio totius orbis terrarum auctore A. Colom = Werelt Caarte; niuwlijx uyt gegeven door Arnold Colom t'Amsterdam op het Water bij de Nieuwe-brugh inde Lichtende Colom. Maps University Of Michigan

Location