Apollo, Pennsylvania, 1889 pennsylvania-state-university

Location