Apollo, Pennsylvania, 1915 pennsylvania-state-university

Location