Nieuwe kaart van de Grootbrittannische volkplantingen in Noord America waar in tevens de Fransche bezittingen en de Landen, tusschen die beide volken in geschil staande en de wederzydsche pretensien duidelyk aangewezen worden.; Getrokken uit de beste kaarten van de Hr. Mitchell en anderen. Maps University Of Michigan Full Details

Georeferenced: false

Full Details

Location

Georeferencing

Loading...