Pas-kaart vande zee kusten van Niew Nederland anders genaamt Niew York tusschen Renselaars Hock en de Staaten Hoek; door C.J. Vooght geometra.; Inset title: Noord Rivier anders R. Manhattans off Hudsons Rivier genaamt in t'groodt;Inset title: Versche Rivier in t'groodt university-of-michigan

Location