Pas-kaart vande zee kusten van Niew Nederland anders genaamt Niew York tusschen Renselaars Hock en de Staaten Hoek Maps University Of Michigan

Location