Karta ófver Segelleden frän Stockholm genom Gótha Kanal till Gótheborg Maps University Of Minnesota Full Details

Full Details

Location