Karta ófver Segelleden frän Stockholm genom Gótha Kanal till Gótheborg Maps University Of Minnesota

Location