Národopisná mapa Uher podle úředního lexiconu osad z r. 1773. Maps University Of Minnesota

Location