Aschehougs kart over Sør-Norge : 5 blad. Målestokk 1:500,000 Maps University Of Minnesota

Location