Digital Orthophoto Quadrangle (DOQ) Data: Illinois, 1998 - 2001