Nieuwe kaart der platte grond van de stad Parys : en derzelver Voorsteden, met aanwyzing van de Kwartieren, straaten, markten, pleinen, paleizen, abtdyen, kerken, kloosters en andere voornaame gebouwen Maps Pennsylvania State University Full Details

Georeferenced: false

Full Details

Location

Georeferencing

Loading...