N-34-54-B-б Мюльхаузен (Gvardeyskoye, Russia) Maps Indiana University

Location