M-33-70 Габельшвердт (Bystrzyca Kłodzka, Poland) Maps Indiana University

Location