М-35-81-Б Бол. Коровинцы (Velyki Korovyntsi, Ukraine) Maps Indiana University

Location