N-34-129-В Венгров (Węgrów, Poland) Maps Indiana University

Location