M-35-78-Б Бол. Пузырьки (Velyki Puzyrky, Ukraine) Maps Indiana University

Location